I skjemaet under kan entreprenører fylle inn data for måleseddel, og deretter regne ut kostnad ved graving i Stavanger kommunes arealer. Kalkulatoren viser da gebyret for gravemeldingen.

LEGG TIL REGN UT KOSTNAD NULLSTILL